Skip to content Skip to footer

Temel Değerlerimiz

Vizyon

Demsaş Metal olarak vizyonumuz yenilikçi ve yaratıcı çözümler ile müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve topluma en üst düzeyde değerler yaratmak, çevre bilinci ile dünya standartlarında üretim yapmak ve pazarda lider olmaktır. Bununla birlikte öğrenmeye, gelişime ve paylaşıma açık, kurum değerlerini sahiplenen, yüksek performanslı insan kaynağı temin etmek ve iş ortaklarımızın yetkinliklerini sermayemiz olarak görerek uzun vadeli bir beraberlik ortamı hazırlayabilmektir.

Misyon

Firmamız, çalışanlarıyla doğrudan ve şeffaf bir iletişim kurarak onları yeteneklerine paralel bir şekilde yetkilendirmeyi ve bununla birlikte becerilerini verimli bir biçimde ortaya koyabilecekleri, insiyatif alıp yenilikler üretebilecekleri güven kaynaklı bir çalışma ortamı hazırlamayı misyon edinmiştir. Demsaş Metal, temel değerlerinden ödün vermeksizin çalışanlarına ve müşterilerine iş ahlakı, dürüstlük, kalite ve çözüm odaklı anlayış perspektifinden yaklaşmayı ve böylelikle pazarda tercih edilen iş ve çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Kurumsal Değerler

Demsaş Metal kurulduğu günden bu yana;

• Dürüst, güvenilir ve şeffaf bir şirket olmayı,

• Müşterilerimizin başarılarına katkılarda bulunmayı,

• Yenilikçi ve dinamik gelişime inanmayı,

• Sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip olmayı,

• Ekip çalışmasına önem vermeyi,

• Üretim ve pazarlama aşamasında kaliteyi ön planda tutmayı ilke edinmiştir.

Kalite Politikamız

Demsaş Metal;

• Müşterileri memnuniyetini daimi olarak sağlamayı,

• Hammadde temininden sevkiyata kadar tüm üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası destek aşamalarında kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı,

• Çevreye, çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilerine ve ziyaretçilerine saygılı olmayı,

• Eğitim, araştırma ve geliştirme gibi sürekli gelişim odaklı değerleri ilke edinen yöneticiler ve çalışanlarla sektöründe en iyi olmayı,

• Sürdürülebilir değerler yaratmayı,

• İlgili yasal mevzuatlara ve standartlara uygun şekilde yaklaşımlar sergilemeyi esas almaktadır.

Çevre Politikamız

Firmamız;

• Hammadde temininden sevkiyata kadar olan tüm üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası destek aşamalarında çevreyi koruyan ve çevresel zararları en aza indiren bir tutum benimsemeyi,

• Faaliyetlerin çevresel etkilerini gözden geçirmeyi ve sürekli olarak geliştirmeyi,

• İlgili yasal mevzuatlara ve standartlara uygun yaklaşımlar sergilemeyi,

• Çevresel tehlikeleri önlemeyi ve riskleri azaltmayı,

• Çevre kirliğini önleyen son teknolojileri araştırmayı ve yeniliklerin takipçisi olmayı,

• Çalışanlarımızda, iş ortaklarımızda, müşterilerimizde ve ziyaretçilerimizde çevre duyarlılığı oluşturmayı ve teşvikler sağlamayı,

• Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı, atık yönetimi ve geri dönüşüm yoluyla çevreye katkı sağlamayı taahhüt etmektedir.