Skip to content Skip to footer

SEÇ Politikamız

Sağlık

SEÇ Politikamız sağlık kriteri açısından; sağlık, emniyet ve güvenlik bilincini oluşturmak için sorumluluk ve yetkilerin çalışanlarımız tarafından karşılıklı iş birliği ile paylaşıldığı bir çalışma ortamı yaratmayı ve bu bilinci yaymayı; bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve gerekli kaynakları sağlamayı; iş sağlığı ve güvenliği risklerini sürekli olarak gözden geçirerek bu alanda çeşitli risk analizleri yapmayı ve gerekli tedbirleri almayı; iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmayı; insan sağlığına uygun ürünlerin üretilmesini sağlamayı kapsayan çalışmalar yapmayı içermektedir.

Emniyet

Firmamızın faaliyet süreçlerinde oluşabilecek her türlü tehlike ve riski tespit etmeyi, değerlendirmeyi ve bu kapsamda gerekli önlemleri alarak sürekli olarak iyileştirmeler yapmayı içermektedir. 

Çevre

Çevresel açıdan uymak zorunda olduğumuz yasal düzenlemelere uymayı ve müşterilerilerimizin talep etmiş olduğu gereklilikleri yerine getirmeyi; enerji verimliliğini sağlamayı ve enerji tüketimini minimum düzeyde tutmayı; faaliyet süreçlerinde oluşabilecek her türlü çevresel etkiyi dikkate alarak çevresel kirlilikleri kaynağında önlemeyi; atık miktarlarını azaltarak mümkün olduğunca geri kazanım ve bertaraf yöntemlerini uygulamayı; enerji yönetim ve performansını artırmak için sistemlerimizi sürekli olarak geliştirmeyi; çalışanlarımızda, müşterilerimizde, iş ortaklarımızda ve ziyaretçilerimizde çevre bilincini oluşturmayı; küresel iklim değişikliklerinin etkilerini azaltmaya yönelik çeşitli projeler geliştirmeyi içermektedir.