Skip to content Skip to footer

K.V.K.K

 1. Genel Olarak

https://www.demsasmetal.com(“Web Sitesi”) ziyaretçilerine daha iyi hizmet sunabilmek için diğer birçok internet sitesi gibi Demsaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“DEMSAŞ”) olarak çerezler kullanmaktadır.

 

Kullanıcıların ilgi alanlarını ve web sayfalarımızın en popüler bölümlerini tespit etmek ve bu bilgilerle web sayfalarının tasarımını iyileştirmek ve kullanıcı dostu bir hale getirmek için çerez ve benzeri yazılım araçlarını kullanmaktayız.


Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz “veri sorumlusu” sıfatıyla DEMSAŞ tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen meşru menfaatin gerçekleştirilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenebilmektedir.

 

İşbu Çerez Politikasına (“Politika”) onay vererek bu Politika ile uyumlu şekilde çerezlerin kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin kullanılma şeklini değiştirmek istiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeli veya bu internet sitesini kullanmamalısınız.

 

Bu Politika, Web Sitesi’ne hangi teknoloji veya yöntem ile bağlanıldığına bakılmaksızın tüm erişimlerde uygulanmaktadır. Politikamız hakkında bilgi Web Sitesi’ne ilk defa giriş yapıldığında pop-up ekranı ile kullanıcılara sağlanmaktadır.

 

 1. Çerez Uygulamaları Nelerdir?

Çerezler ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük veri öğeleridir. Çerezler, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri hatırlamasını sağlamaktadır. Çerezler siteyi daha kullanışlı hale getirdikleri ve web kullanımını kolaylaştırdıkları için gerekli ve önemlidir.

 

 1. Çerezleri Ne Amaçla Kullanırız?

Çerezlerin kullanılma amaçlarından biri, Web Sitesi’nin etkin kullanımının sağlanmasında teknik verilere ihtiyaç duyulmasıdır. Çerezler, Web Sitesi’nin nasıl kullanıldığına dair istatistiksel olarak veri toplayabilmek amacıyla ve Web Sitesi’nin içeriğini geliştirebilmek ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmek amacıyla da kullanılmaktadır. Ayrıca, Web Sitesi’nde çerezlerin kullanımı sayesinde kullanıcılara kolaylık sağlanmakta ve bu çerezler kullanıcıların kullanımını kişiselleştirmeye yaramaktadır.

 

 1. Çerezlerin fonksiyonları ve kullanımı:

       a.Çerezler ziyaret ettiğiniz bir web sayfasından masa üstü veya dizüstü bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük dosyalardır. Bu sayede, cihaz ve web sayfalarımız arasında önceden bağlantı kurulup kurulmadığını veya hangi dili ya da ayarı tercih ettiğinizi tespit edebiliriz. Çerezler, aynı zaman da kişisel bilgiler de içerebilmektedir.
b.Web sayfalarımızı kullandığınızda, çerezlerin kullanılmasını da kabul etmiş sayılırsınız. Ancak Web sayfalarımızı çerezlerin kullanılmasını kabul etmeden de kullanabilirsiniz. Yani, cihazınızda ilgili ayarı yaparak çerezlerin kullanılmasını reddedebilir ve çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz.

       c.Çerezlerin kullanılmasını reddettiğiniz takdirde web sayfalarımızın bazı özellikleri kullanılamayabilir veya fonksiyonların kısıtlanabileceğini belirtiriz.

 

 1. Ne Tür Çerezler Kullanıyoruz?

Web Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri ve kalıcı çerezlerdir. Oturum çerezleri geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler ve kullanıcı Web Sitesi’nden ayrılana dek tutulurlar. Oturum çerezleri, sitemizin ve sizin ziyaretinizde güvenliği, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar. Kalıcı çerezler ise daha önceden belirlenen süreye tabi olarak veya kullanıcı tarafından silinene kadar saklanan çerezlerdir. Bu tip çerezler, kullanıcıları birbirinden ayırt etmek ve kullanıcı tercihlerine göre düzenleme yapmak üzere kullanılmaktadır.

 

https://www.demsasmetal.com sitesinde kullanılan çerezler:

 

 1. Oturum Bazlı Çerezler

Bu çerezler Web Sitemizi kullanırken aldığınız hizmeti sağlayabilmek ve özelliklerinin doğru şekilde çalışması için gereklidir.

 

İsim

Tanım

 

Süre

 

 

 

 

Session Cookie

Bir kullanıcının oturumunu açık tutmak için kullanılır

 

Siteden ayrılıncaya kadar

 

 1. Performans ve Analiz Çerezleri

Şirket, Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcıları hesaplamak için web sitesi analiz hizmeti olarak Google Analytics (_ga, _gid, _gat) çerezlerini kullanmaktadır. Bu çerezler, Web Sitesi’nin kullanımı ve performansı hakkında daha fazla bilgi edinmemize, istatistikler oluşturmamıza ve sitemizin çeşitli unsurlarını kullanmamıza izin vermektedir. Bu, dikkat çeken hizmetlerimizin belirlenmesini (en sık başvurulan sayfalar veya ürünler, en çok ilgi çeken ürün ve hizmetler, vb.) ve buna göre Web Sitesi’ni geliştirmemizi sağlar.

 

İsim

Kullanılmasındaki amaç

Süre

_ga

Kullanıcıları ayırt etmek, önceki ziyaret sayısını ve zamanını hatırlamak, bir kullanıcının Web Sitesi’nde ne kadar süreyle kaldığını tespit etmek ve kullanıcının hangi siteden geldiğini (örneğin bir arama motoru, başka bir site veya doğrudan tarayıcıya bir adres girerek) hatırlamak için

2 yıl

_gid

Kullanıcıları ayırt etmek için

24 saat

_gat

Web Sitesinin yoğun ziyaret edildiği zamanlarda kullanıcının talep oranının tespiti, ürünlere ilgisinin tespiti için

1 dakika

 

 1. Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz veya Silebilirsiniz?

Birçok internet tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Kullanıcı tarafından bu ayarların değiştirilmesi, çerezlerin engellenmesi veya çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde ayarların değiştirilmesi mümkündür. Ancak, kullanıcı tarafından çerez kullanımının engellenmesi halinde Web Sitesi’nin tüm özelliklerinden faydalanamayabilirsiniz. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi konularına ilişkin olarak daha detaylı bilgi için tarayıcınızın yardım menüsüne başvurabilirsiniz.

 

Eğer Web Sitesi’ne farklı cihazlarla (mobil, tablet, bilgisayar vb.) erişiyorsanız, tüm cihazlar için ayrıca çerez seçeneklerini ayarlamanız gerekmektedir.

 

 1. Veri koruması

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı nasıl kullanabileceğinize ilişkin detaylı açıklamalar için www.kvkk.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.